hefa_logo

Dette er en hjemmeside
for Helsefremmende arbeidsplass.

Her finner du
informasjon og nyheter
som har tilknytning til
Helsefremmende arbeidsplasser.

Sideansvarlig
Odd Bjørnstad
- er norsk representant
i det europeiske nettverket
for Helsefremmende arbeidsplasser

Statens arbeidsmiljøinstitutt
er nasjonalt
kontakt kontor for  helsefremmende  arbeidsplasser i  Europa.

stami_logo

Arbeid for alle

I 2011 satte nettverket ENWHP i gang prosjektet "Promoting healthy work for people with chronic illness". Målet var å skape gode arbeidssituasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne og kronisk syke i alle EU og EØS landene.

Les mer....

Lagt ut 27.02.2013

Helsefremmende arbeidsplasser fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet har utarbeidet en ny faktaside om helsefremmende arbeidsplasser. Siden tar for seg hvordan begrepet defineres og hva man kan gjøre for å bidra til et arbeidsmiljø som er helsefremmende.

De mener at slike arbeidsplasser skapes gjennom en kombinasjon av å bedre arbeidsorganiseringen og arbeidsmiljøet, å fremme aktiv medvirkning, og motivere til personlig utvikling, ved å styrke ansattes mestringsfølelse og skape et meningsfylt arbeid. 

Fakta arket finner du på arbeidstilsynets nettsider

Lagt ut 7.01.2012

ARKIV NYHETER

Her finner du
nyhetsoppslag om
Helsefremmende
arbeidsplasser.

Kjenner du til noen
interessante prosjekter
eller tiltak,
kan du ta kontakt med sideansvarlig
Odd Bjørnstad!