hefa_logo

Dette er en hjemmeside
for Helsefremmende arbeidsplass.

Her finner du
informasjon og nyheter
som har tilknytning til
Helsefremmende arbeidsplasser.

Sideansvarlig
Odd Bjørnstad
- er norsk representant
i det europeiske nettverket
for Helsefremmende arbeidsplasser

Statens arbeidsmiljøinstitutt
er nasjonalt
kontakt kontor for  helsefremmende  arbeidsplasser i  Europa.

stami_logo

ARKIV NYHETER

Konferansen "Wellbeing at work"

Den 2de internasjonale konferansen "Wellbeing at work" ble arrangert av det britiske instituttet Healt & Safety Laboratory (HSL) i Manchester den 21.-23. mai i år.
Presentasjoner i plenum og parallelle sesjoner la fram forskning og utviklingsprosjekter om hvordan arbeidet kan tilrettelegges og organiseres for at ansatte skal oppleve engasjement og jobbtilfredshet.

Begrepet "wellbeing" brukes i økende grad ute i Europa - og dette medfører nye forskningsprosjekter og mange gode virksomhetseksempler (case studies).
Hvilket begrep som skal bruke på norsk, diskuteres. "Velvære" synes uvant - men snur vi på det og sier at ansatte bør føle seg "vel på jobben" gir det mer mening.

Plenumsforedrag og presentasjoner fra parallellsesjonene vil etterhvert bli lagt ut på HSL's hjemmeside.

Lagt ut 7.06.2012

Indikatorer for det gode arbeidsmiljøet

Arbetsmiljöverket (det svenske arbeidstilsynet) har laget en kunnskapsoversikt over faktorer som kan kjennetegne et godt arbeidsmiljø. Ut fra en gjennomgang av den vitenskapelige litteraturen har de beskrevet hva som innebærer et godt arbeidsmiljø og hvilke indikatorer som er aktuelle. De omtaler en utvikling fra risktenkning til frisktenkning - som innebærer et aktivt fokus på et fremmende perspektiv i tillegg til det forebyggende.

Her kan du laste ned "Den goda arbetsmiljön och dess indikatorer"

Lagt ut 7.06.2012

Idebanken og helsefremmende arbeidsplasser

Idébanken har utarbeidet et fakta ark og et tema hefte om helsefremmende arbeidsplasser. Her finner du bakgrunnsstoff og metoder som kan være nyttige for deg som arbeider med å utvikle helsefremmende arbeidsplasser.

Her kan du laste ned temaheftet og fakta arket.

Lagt ut 25.01.2011

Helsefremmende lederskap og medarbeiderskap.

Arbets- och miljömedisin Väst og Göteborgs Stad har sammen utviklet et nyttig arbeids- og utviklingsmateriale for virksomheter og organisasjoner som kan brukes for analyse og refleksjon i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet med fokus på helsefremmende arbeidsplasser.

Her kan du laste ned "Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap"

Lagt ut 25.01.2011

Evaluering av prosjektet "Rask i jobb"

Det danske prosjektet "Rask i jobb" ble gjennomført i 11 danske kommuner og omfattet 7000 ansatte. Målet var å redusere sykefravær og holde på eldre ansatte. Et hovedelement i prosjektet var å utdanne 270 såkalte "helsepiloter" som skulle ta hånd om trivsels- og sundhetsfremmende tiltak blant syke og sykdomstruede ansatte.

Det danske forskningsinstituttet AKF (Anvendt KommunalForskning)
har gjennomført en prosess- og effektevaluering av prosjektet.

Prosessevalueringen viser at implementeringen ikke har blitt i tråd med prosjektbeskrivelsen - og prosjektet har ikke hatt effekt på sykefraværet som forventet.

Lagt ut 13.oktober 2010

Prosjektet "Hälsa och framtid"

Prosjektet "Hälsa och framtid" undersøker hva som karakteriserer virksomheter med friske medarbeidere.
Den grunnleggende hypotesen var at det finnes faktorer på organisatorisk nivå i virksomhetene som har betydning for lavt sykefravær. Disse faktorene kan de selv påvirke. Faktorer knyttet til individ, geografi eller samfunnsforhold som konjukturer vil være vanskeligere å påvirke.

Lagt ut 27. september 2010

Friskfaktorer

PREVENT er en ideell forening i Sverige
som arbeider innenfor arbeidsmiljøområdet.
De har utgitt bøker og informasjonsmateriell om "friskfaktorer" og "hälsefremjande arbetsplasser".

Lagt ut 27. september 2010

Arbeidsglede og jobbengasjement

Jobbengasjement representerer et nytt og spennende område som kan gi nyttig informasjon om hva som bidrer til motivasjon og arbeidsglede hos arbeidstakere.

I 2007 gjennomførte Astrid M. Richardsen, Handelshøyskolen BI og Monica Martinussen, Universitetet i Tromsø et forskningsprosjekt hvor de så på elementene jobbengasjement, jobbkrav og jobbressurser.

Lagt ut 27. september 2010

Her finner du
et arkiv over
nyhetsoppslag om
Helsefremmende
arbeidsplasser.

Disse er ordnet ut fra
publiseringsdato.