hefa_logo

Dette er en hjemmeside
for Helsefremmende arbeidsplass.

Her finner du
informasjon og nyheter
som har tilknytning til
Helsefremmende arbeidsplasser.

Sideansvarlig
Odd Bjørnstad
- er norsk representant
i det europeiske nettverket
for Helsefremmende arbeidsplasser

Statens arbeidsmiljøinstitutt
er nasjonalt
kontakt kontor for  helsefremmende  arbeidsplasser i  Europa.

stami_logo

Linker nettverk

Enterprise for Health
www.enterprise-for-health.org 

European Network of Health Promoting Schools
www.euro.who.int/ENHPS

The International WHO Network ‘Health Promoting Hospitals’
www.hph-hc.cc/