hefa_logo

Dette er en hjemmeside
for Helsefremmende arbeidsplass.

Her finner du
informasjon og nyheter
som har tilknytning til
Helsefremmende arbeidsplasser.

Sideansvarlig
Odd Bjørnstad
- er norsk representant
i det europeiske nettverket
for Helsefremmende arbeidsplasser

Statens arbeidsmiljøinstitutt
er nasjonalt
kontakt kontor for  helsefremmende  arbeidsplasser i  Europa.

stami_logo

Litteratur bøker

Dette er noen bøker som kan være interessante
ut fra et perspektivet Helsefremmende arbeidsplasser. 
Ønsker du å låne de, må du kontakte et fagbibliotek.
Friskare arbetsplatser (2002)
Angelöw, Bosse
Friskt ledarskap - lönar seg.(2004)
Ljusenius, Tommy - Rydqvist, Lars-Gøran PREVENT
Health Promotion Circles at the Workplace (2000)
Sochert, Reinhold - Schröer, Alfons
Healthy employees in healthy organisations :
the european network for workplace health promotion (u.å.)
Kuhn, Karl 
Langtidsfrisk
Slik skapes helse, effektivitet og lønnsomhet
Johnsson, Johnny - Lugn, Anders - Rexed, Birger (2007)
Managing workplace health : Sweden meets Europe (2002)
Menckel, Ewa - Østerblom, Lars
Success Factors of Workplace Health Promotion (1998)
Breucker, Gregor et al. 
Sundhedsledelse
forudsætninger, teori, perspektiver (2009)
Helder, Jørn - Hagel, Annie (redaktører)
Towards Better Health at Work (2000)
Breucker, Gregor (editor) 
Workplace Health Promotion
a salutogenic approach (2007)
Hanson, Anders
Workplace health promotion : - practice and evaluation (2004)
Leino, Timo (editor) 
Workplace health promotion
as a tool for improving and extending work life(2006)
Ylikoski, Matti et al