hefa_logo

Dette er en hjemmeside
for Helsefremmende arbeidsplass.

Her finner du
informasjon og nyheter
som har tilknytning til
Helsefremmende arbeidsplasser.

Sideansvarlig
Odd Bjørnstad
- er norsk representant
i det europeiske nettverket
for Helsefremmende arbeidsplasser

Statens arbeidsmiljøinstitutt
er nasjonalt
kontakt kontor for  helsefremmende  arbeidsplasser i  Europa.

stami_logo

Litteratur rapporter

Dette er noen rapporter som kan være interessante ut fra et perspektivet Helsefremmende arbeidsplasser.
Det er satt opp lenker på rapporter som kan lastes ned fra nettet.
Ønsker du noen av de øvrige, må du kontakte et fagbibliotek.
National Forums for workplace health promotion 
ENWHP's 4th initiative / Dublin 2004
Developing supportive infrastructures for workplace health promotion in Europe
www.enwhp.org/download/report_nationalforums.pdf
ENWHP Toobox
ENWHP's 4th initiative / Dublin 2004
Developing supportive infrastructures for workplace health promotion in Europe
www.enwhp.org/download/report_toolbox.pdf
Making the case for workplace health promotion
ENWHP's 4th initiative / Dublin 2004
Developing supportive infrastructures for workplace health promotion in Europe
www.enwhp.org/download/report_business_case.pdf
Models of good practice for workplace health promotion in the public administration sector
ENWHP's 3nd initiative / Barcelona 2002
Healthy workplaces towards quality an innovation
www.enwhp.org/download/MOGP.pdf
Report on the current status of workplace health promotion in the public administration sector
ENWHP's 2nd initiative / Barcelona 2002
Healthy workplaces towards quality an innovation
www.enwhp.org/download/Report%202002.pdf
Report on the current Status of Workplace Health Promotion in Small and Medium Sized Enterprises (SMEs)
ENWHP's 2nd initiative / Lisboa 2001
Small, healthy and competitive
www.enwhp.org/download/report_on_the_current_status.pdf
Criteria and models of good practice for workplace health promotion in small and medium-sixed enterprises (SMEs)
ENWHP's 2nd initiative / Lisboa 2001
Small, healthy and competitive
www.enwhp.org/download/criteria.pdf
Conclusions and recommendations
ENWHP's 2nd initiative / Lisboa 2001
Small, healthy and competitive
www.enwhp.org/download/recommendations_for_promoting_wha.pdf
Models of good practice
ENWHP's 1st initiative / Bonn 1999
God practice in workplace health promotion in Europe
www.enwhp.org/download/models.pdf
Quality criteria of workplace health promotion
ENWHP's 1st initiative / Bonn 1999
God practice in workplace health promotion in Europe
www.enwhp.org/download/quality_criteria.pdf
Questionnaire for self-assessment
ENWHP's 1st initiative / Bonn 1999
God practice in workplace health promotion in Europe
www.enwhp.org/download/questionnaire.pdf