hefa_logo

Dette er en hjemmeside
for Helsefremmende arbeidsplass.

Her finner du
informasjon og nyheter
som har tilknytning til
Helsefremmende arbeidsplasser.

Sideansvarlig
Odd Bjørnstad
- er norsk representant
i det europeiske nettverket
for Helsefremmende arbeidsplasser

Statens arbeidsmiljøinstitutt
er nasjonalt
kontakt kontor for  helsefremmende  arbeidsplasser i  Europa.

stami_logo

Nasjonale konferanser

Nasjonale konferanser har vært et viktig element i å informere om Helsefremmende arbeidsplasser til sentrale aktører i næringsliv og i arbeidsmiljørettede forsnings- og utviklingsenheter - og bidratt til en videreutvikling av dette konseptet.

hånd hjerte

Den første konferansen, "Helsefremmende arbeidsplasser"
ble arrangert på Lillestrøm 6. - 7. november 2002 av Statens Arbeidsmiljøinstitutt sammen med LO, NHO, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Helsedepartementet. Alle aktørene bak ”Intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv” stod bak konferansen som medarrangører.

Gjennom en løsningsfokusert tilnærming ga deltakerne sine innspill til en redaksjonsgruppe som formulerte disse i til Lillestrøm-erklæringen.

Erklæringsgruppen bestod av representanter fra partene bak intensjonsavtalen

.. les mer

hånd hjerte

Den andre konferansen, "Friskfaktorer i arbeidslivet"
ble arranger på Lillestrøm 7. og 8. november 2006

. .. les mer