hefa_logo

Dette er en hjemmeside
for Helsefremmende arbeidsplass.

Her finner du
informasjon og nyheter
som har tilknytning til
Helsefremmende arbeidsplasser.

Sideansvarlig
Odd Bjørnstad
- er norsk representant
i det europeiske nettverket
for Helsefremmende arbeidsplasser

Statens arbeidsmiljøinstitutt
er nasjonalt
kontakt kontor for  helsefremmende  arbeidsplasser i  Europa.

stami_logo

Helsefremmende arbeidsplasser

Den første nasjonale konferanse om helsefremmende arbeidsplasser
i et inkluderende arbeidsliv ble gjennomført på Lillestrøm
den 6. og 7. november 2002.

420 deltakere fra virksomheter, bedriftshelsetjenester,
utdannings-institusjoner og NAV deltok.

Gjennom en løsningsfokusert tilnærming
ga deltakerne sine innspill til en redaksjonsgruppe
som formulerte disse i til en erklæring (Lillestrøm-erklæringen).

Erklæringsgruppen bestod av
representanter fra partene bak intensjonsavtalen:

 • Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
 • Landsorganisasjonen (LO)
 • Kommunenes sentralforbund (KS)
 • Handels- og service næringen Hovedorganisasjon
 • Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO)
 • Arbeidsgiverforeningen NAVO
 • Yrkesorganisasjonenes fellessammensluting (YS)
 • Akademikerne
 • Arbeids- og administrasjonsdepartementet
 • Sosialdepartementet
 • Trygdeetaten


16 innlegg/presentasjoner ble holdt på de 2 dagene.

Her finner du presentasjonene

Her kan du laste ned invitasjonsbrosjyren for konferansen med program