hefa_logo

Dette er en hjemmeside
for Helsefremmende arbeidsplass.

Her finner du
informasjon og nyheter
som har tilknytning til
Helsefremmende arbeidsplasser.

Sideansvarlig
Odd Bjørnstad
- er norsk representant
i det europeiske nettverket
for Helsefremmende arbeidsplasser

Statens arbeidsmiljøinstitutt
er nasjonalt
kontakt kontor for  helsefremmende  arbeidsplasser i  Europa.

stami_logo

Friskfaktorer i arbeidslivet

pastiller

Den andre nasjonale konferanse om helsefremmende arbeidsplasser
i et inkluderende arbeidsliv ble gjennomført
på Lillestrøm den 7. og 8. november 2006.

550 deltakere fra virksomheter, bedriftshelsetjenester,
utdannings-institusjoner og NAV deltok.

43 innlegg/presentasjoner ble holdt på de 2 dagene.

Innleggene fra konferansen finner du på

FAGDAGEN og LEDERDAGEN!

 

Friskfaktorer i arbeidslivet ga en bred presentasjon
av forskning og erfaring om positive faktorer i arbeidslivet.