hefa_logo

Dette er en hjemmeside
for Helsefremmende arbeidsplass.

Her finner du
informasjon og nyheter
som har tilknytning til
Helsefremmende arbeidsplasser.

Sideansvarlig
Odd Bjørnstad
- er norsk representant
i det europeiske nettverket
for Helsefremmende arbeidsplasser

Statens arbeidsmiljøinstitutt
er nasjonalt
kontakt kontor for  helsefremmende  arbeidsplasser i  Europa.

stami_logo

Helsefremmende arbeidsplasser

Helsefremmende arbeidsplasser setter fokus på hvordan vi kan skape et arbeidsmiljø og en samværskultur som gir god helse og utvikling for alle som arbeider i en organisasjon

Det handler om et videre perspektiv hvor en ikke bare skal sikre seg mot uheldige forhold men også aktivt rette søkelyset mot de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet

Begrepet Helsefremmende Arbeidsplasser ble gitt et innhold ut fra norske forhold påden første nasjonale konferansen på Lillestrøm i 2002. 

Der ble en erklæring om Helsefremmende Arbeidsplasser utarbeidet av deltakerne på konferansen og partene i arbeidslivet.

Den fremhever at helsefremmende arbeidsplasser skapes når virksomheten blir en vekstplass for den ansatte med en bedriftskultur som inkluderer og er åpen for egenart og mangfold med arbeidsplasser som møter den enkeltes behov, ressurser og potensial.

Et viktig element i Helsefremmende Arbeidsplasser er det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet som reduserer risiko for sykdom og ulykker.

Norge er aktivt med i det europeiske nettverket for helsefremmende arbeidsplasser
(European Network Workplace Health Promotion) og Statens arbeidsmiljøinstitutt er det nasjonale kontaktkontor.