hefa_logo

Dette er en hjemmeside
for Helsefremmende arbeidsplass.

Her finner du
informasjon og nyheter
som har tilknytning til
Helsefremmende arbeidsplasser.

Sideansvarlig
Odd Bjørnstad
- er norsk representant
i det europeiske nettverket
for Helsefremmende arbeidsplasser

Statens arbeidsmiljøinstitutt
er nasjonalt
kontakt kontor for  helsefremmende  arbeidsplasser i  Europa.

stami_logo

ph work all Arbeid
for Alle

I 2011 satte det europeiske nettverket "European Network Workplace Health Promotion"
( www.enwhp.org ) i gang prosjektet "Promoting healthy work for people with chronic illness".
Målet var å skape gode arbeidssituasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne og kronisk syke i alle EU og EØS landene.

Prosjektets første fase innebar en datainnsamling av strategier, tiltak og gode eksempler i de enkelte EU landene. Dette ble grunnlaget for utarbeidelse av en europeisk veiledning for virksomheter og deres innsats for tilrettelegging og tilpasning av arbeid for personer med nedsatt funksjonsevne og kronisk syke

Prosjektets andre fase innebærer en formidling av den europeiske veiledningen i nettverkets 18 medlemsland. Dette gjøres på ulike måter ut fra rådende politikk og situasjonen i samfunnet.

Prosjektet vil avsluttes med en internasjonal konferanse i Bryssel 21. -22. oktober.

Påmelding og informasjon om konferansen finner du her.

eu funding

Norske tiltak
Jobbstrategi
Regjeringen iverksatte i 2012  en jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne. Strategien bygger på visjonen om at alle som kan skal få delta i arbeidslivet. Dette er et overordnet mål. Fokus rettes særlig mot unge i overgangen mellom utdanning og arbeid.
Ringer i vannet
"Ringer i Vannet" er en rekrutteringsstrategi i regi av NHO. Målet er å få personer, som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet, inn i ordinære jobber.

På grunnlag av dialog med bedrifter er det utviklet gode metoder for hvordan disse personer skal kunne gjennomføre et praksiskopphold og få viktig jobberfaring.

Det europeiske nettverket ENWHP

European Network Workplace Health Promotion er det europeiske nettverket for helsefremmende arbeidsplasser og har nasjonale kontaktkontor i 27 EU land. Disse er arbeidsmiljøinstitutt, institutt for helsefremmende arbeid samt ulike myndighetsinstitusjoner. Kontaktkontoret i Norge er Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Nettverket har et sekretariat som presenterer informasjon om hva som skjer på europeisk niva og om prosjekter i regi av nettverket.

Dette er tilgjengelig på sekretariatets nettside www.enwhp.org

Det er utarbeidet en info brosjyre om nettverket som kan lastes ned her.


hefa_logo

brosjyre
Informasjonsbrosjyre
om prosjektet

jobbstrategiRegjeringens
Jobbstrategi 2012

ph guideVeiledning på engelsk
utarbeidet sentralt i EU

recommendation paperRecommendation paper
utarbeidet sentralt i EU